Biagrofi Empat Imam Madzhab | Beirut Publishing

Gambar Produk Gambar Produk 2 Gambar Produk 3 Gambar Produk 4 Gambar Produk 5
Rp165.000
Buku Biografi Empat Imam Mazhab ini menjelaskan kisah hidup 4 ulama madzhab diantaranya Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah. Buku ini akan mengupas sisi kehidupan mereka mulai dari nasab, lika-liku perjuangan mencari ilmu hingga hasil-hasil fikih yang dimiliki oleh masing-masing mereka. Tak lupa kejadian-kejadian luar biasa yang menunjukkan kecerdasan mereka terhadap ilmu fiqih islam. Buku ini layak dijadikan referensi untuk mempelajari perjalanan hidup 4 ulama fiqih besar yang pernah dimiliki islam.

Penulis : Abdul Aziz Asy-Syinawi
Penerbit : Beirut Publishing

Allah ta’ala berfirman, “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi dan umat mereka) itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Yusuf :111).

Imam Madzhab
Siapa yang tak mengenal nama 4 imam mazhab fiqih? Meski mayoritas Muslimin Indonesia menganut mazhab Syafii, bukan berarti nama Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal asing di telinga mereka. Namun, sedikit kaum muslimin yang mengetahui kisah perjalanan hidup mereka sampaimenjadi ulama besar yangakan terus dikenang ilmu dan dakwahnya. Bagaimana sejarah hidup mereka? Bagaimana perjuangan belajar dan mengajar agama mereka? Bagaimana pula ibadah dan akhlak mereka. Kita dapat menkmati untaian kisah sarat hikmah mereka dalam buku Biografi Empat Imam Mazhab di hadapan kita ini.
mazhab
mazhab dalam islam
4 mazhab
mazhab hanafi
mazhab imam syafi i

Mudah-mudahan buku Biografi Empat Imam Mazhab bermanfaat bagi kaum muslimin dalam rangka meneladani perjuangan dan kehidupan mereka untuk mendakwahkan agama islam yang mulia kepada manusia. Betapa agama islam yang suci ini benar-benar telah dijaga kemurniannya oleh Allah ta’ala melalui para ulama, sehingga kemurniannya tetap terjaga meski telah berumur puluhan abad dan tersebar ke penjuru dunia, menerangi kehidupan di alam semesta ini. Selamat mempelajari.

Posting Komentar